VYBERTE SI U NÁS:

Tento e-shop je certifikovaný.

Ochrana batérií hrá v životnosti batérie veľkú úlohu. Prioritou ochrán batérií je zamedziť aby sa batéria vybíjala do nuly (mŕtveho bodu), práve to zamedzí aby sa batéria trápila a práve tým prispeje k jej dlhej životnosti.

V prípade balancéra je taktiež dôležité aby sa v systémoch s 2 alebo viac batériami rozmiestňovalo nabíjacie napätie a nerovnosť prúdu pri všetkých batériách rovnako. Vzhľadom na životnosť batérií v sérii alebo paralelných zapojeniach je to veľká úloha v rámci správneho a spoľahlivého fungovania a životnosti článkov.