Predpríprava v Novostavbách

Na tejto stránke sa dozviete všetky potrebné ( dôležité ) informácie ohľadom predprípravy zvodu kabeláže, určenia miesta inštalácie elektronických zariadení v novostavbe.

Kabeláž zo strechy

Pri novostavbách je najčastejšou otázkou zákazníkov „A čo so zvodom kábla zo strechy?“

Náš typ:

  • Dôležité je vytipovať si malú technickú miestnosť, ktorá bude slúžiť iba na technické veci. Miestnosť by nemala byť obývaná.
  • V danej miestnosti je potrebné vyviesť chráničky/chráničku zo strechy.
  • Pozor na hrúbku chráničky! Nemala by byť menšia ako minimálny priemer 40mm, nakoľko sa ňou budú preťahovať zo strechy fotovoltaické káble ( minimálne 3 kusy ), aby sa dali ľahko pretiahnuť chránička nesmie byť moc úzka.
  • Chráničku stačí vyviesť pod strechou resp. krytinou tak aby bola prístupná pri montáži našimi technikmi, poprípade ju dostať cez vetracie otvory na streche von.
  • V technickej miestnosti musí byť taktiež pritiahnutá chránička z hlavného elektrického rozvádzača HRM na prepojenie elektroniky, taktiež odporúčaný priemer je minimálne 40mm.

Umiestnenie batérií v prípade Hybridného alebo Ostrovného systému

Náš typ:

  • Batérie produkujú minimálne množstvo výparov. Tieto výpary vznikajú pri nabíjaní alebo prudkom vybíjaní. Miestnosť kde budú batérie umiestnené by mala byť vybavená vetracím otvorom do vonka ( stačí klasická ventilátorová šachta ktorou by boli odsávané / odvetrávané výpary. Čím je kapacita akumulátorov vyššia tým je viac výparov.
  • Ideálna skladovacia teplota batérií je 20°C, rozmedzie od 11°C do 25°C.
  • V prípade inštalácie na záhradných chatkách, je potrebné pod batérie dať izoláciu ( polystyrén min 1cm hrúbka ).