Hybridné systémy pre rodinné domy

Hybridný systém je v podstate ucelenou novinkou na trhu.Jedná sa o drahší typ fotovoltaického systému, ktorý v sebe kombinuje ostrovný systém so sieťovým systémom.

Výhodou hybridného systému je jeho nastaviteľnosť. Dá sa doslova „ušiť na mieru“ pre domácnosť.

Všetky podrobné informácie o tomto type elektrárne nájdete na tejto podstránke.

Hybridný systém v skratke

Hybridný systém v sebe kombinuje aj batérie ( akumulátory ), kde je prebytočná energia uskladňovaná na základe toho ako domácnosť spotrebuje energiu.

Tento systém je viac sofistikovaný ako Sieťová elektráreň, nakoľko v sebe obsahuje viac zariadení potrebných pre jeho správne fungovanie ( viď. obrázok nižšie ) a s širokou možnosťou nastavení.

Ako každý systém, aj hybridný si vyžaduje určitú finančnú investíciu. No vzhľadom na to že v tomto systéme sú zahrnuté aj akumulátory, nabíjače a je prácnejší na zapojenie, tak jeho cena je v porovnaní s ostatnými systémami oveľa vyššia. Preto je potrebné rátať s dlhšou návratnosťou investície.

Aké typy hybridných systémov inštalujeme?

 • Najčastejším hybridným systémom je tzv. HUB-1. Jedná sa o nastavenie hybridného meniča do stavu kedy je neustále podporovaná fotovoltaická energia a energia uskladnená v batériách. V tomto type systému nikdy nedochádza k prepúšťaniu prebytočnej energie do distribučnej sústavy ( ďalej len DS ). V tomto type systému je taktiež potrebné žiadať o stanovisko k rezervovanej kapacite u distribúcie. Systém  však pracuje na princípe OFF-Grid ( ostrovnej prevádzky ) a dopĺňa energiu len jedným smerom a to zo siete do domu. V prípade nedostatkov energie v akumulátoroch a na paneloch hybridný menič zapína v sebe inštalovaný nabíjač, ktorý dodáva potrebnú energiu do rodinného domu a späť do batérií aby ich ochránil pred dlhodobým vybitím.
 • Druhým systémom je taktiež HUB-2, rozšírená o možnosť doplnenia sieťového meniča typu ON-Grid, do ostrovnej prevádzky, kedy znova dochádza k samostatnej práci ON-Grid meniča. Všetka prebytočná energia bude presunutá do batérií alebo do rodinného domu, bez toho aby aby ON-Grid menič prepúšťal energiu do DS. Viď obrázok nižšie.V tomto prípade je potrebné inštalovať digitálny merač spotreby energie z DS, aby hybridný menič vedel zabrániť prepúšťaniu energie von do DS.

Čo všetko je súčasťou dodávky Hybridnej elektrárne?

Naša spoločnosť realizuje kompletné zapojenie Hybridnej fotovoltaickej elektrárne na kľúč s možnosťou vybavenia dotácií projektu zelená domácnostiam pre fyzické osoby.

 • Fotovoltaické panely a potrebná konštrukcia na strechu zákazníka
 • Kompletná elektroinštalácia DC a AC strany ( káble, istenia, konektory, chráničky... )
 • Hybridný menič / meniče napätia ( podľa ponuky ) podľa nadimenzovaného výkonu elektrárne
 • Revízna správa v rámci jednopólovej schémy ( dodáva sa vždy do najneskôr 4 týždňov od inštalácie )
 • Montáž panelov, zvod kábla k meniču, elektroinštalačné prepojenia.
 • Doprava podľa počtu km k zákazníkovi
 • Pomoc s vybavením žiadosti a oznámení do DS ( len v prípade HUB 1 )
 • Pomoc s vybavením dotácie “zelená domácnostiam“ pre fyzické osoby

Výhody

 • Uskladňovanie časti energie v akumulátoroch v závislosti na ich kapacite.
 • Spotreba vyrobenej energie aj v nočných hodinách v prípade dostatočne nabitých akumulátorov.
 • Automatická prevádzka bez potreby zásahu.
 • Možnosť získania štátnej dotácie zo zelená domácnostiam aj na kapacitu akumulátorov do 5kWh ( 900€ ).
 • Záloha energie v prípade výpadkov v distribučnej sústave, kedy zákazník ani nemusí postrehnúť výpadok energie v DS. ( záložný
 • zdroj, len na tej fáze kde je pripojený menič ).
 • Takmer úplná energetická samostatnosť.
 • Možnosť vzdialeného monitorovania systému cez internet.
 • Široká možnosť nastavenia hybridného meniča podľa vlastnej potreby.
 • Možnosť vysokých prúdových záťaží ( rozloženie energie sieť + batérie ).
 • Nulová energetická priepustnosť do distribučnej siete ( len HUB-2 ).

Nevýhody

 • Vysoká investícia oproti klasickému.
 • Dlhá návratnosť investície.
 • Potrebné vyhradiť špeciálnu neobývanú miestnosť pre akumulátory.
 • Životnosť akumulátorov cca 5 – max. 10 rokov, a ich potrebná obnova ( ďalšia finančná investícia ).
 • V prípade 1 fázového systému potrebné prefázovanie.
 • Náročnejšia inštalácia elektrických zariadení.

Kde si môžem dať vypracovať cenovú ponuku?

Cenovú ponuku si môžete vypracovať na našej stránke, stačí kliknúť na odkaz ( tlačitko ) umiestnené pod týmto textom. Po presmerovaní na formulár je potrebné vypísať všetky dôležité položky označené červenou hviezdičkou a naša spoločnosť Vám vypracuje kompletnú energetickú ziskovosť vrátane cenovej ponuky celej dodávky vrátane montáže na kúč.