Čo je Lokálny zdroj energie?

Ide o zariadenie na výrobu elektriny do 500kW, ktoré má slúžiť na pokrytie vlastnej spotreby v odbernom mieste podniku, pričom nesmie prepustiť do siete viac ako 10% inštalovaného výkonu po dobu dvoch za sebou idúcich štvrť hodín.

  • Výroba elektriny v lokálnom zdroji nespadá do režimu podnikania v energetike. To znamená, že na ňu nie je potrebné získať osobitné povolenie. Výrobca tak bude mať o niečo jednoduchší život a nebudú ho trápiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zložitej energetickej regulácie.
  • Lokálny zdroj má právo na bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. V rámci pripájania má výrobca právo na bezplatnú výmenu elektromeru za taký, ktorý je schopný zaznamenať aj odovzdané aj odobrané množstvo elektriny.
  • Navyše, výrobca elektriny v lokálnom zdroji je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (takzvaná TPS) na všetku vyrobenú elektrinu, ktorú sám spotrebuje. Tarifa dnes predstavuje približne 27 eur za MWh.

Formulár o nezáväznú cenovú kalkuláciu

Nižšie nájdete formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie na základe ktorých Vám vypracujeme presnú cenovú kalkuláciu na mieru. Do úvahy berieme vašu lokalitu, spotrebu objektu a ostatné iné dôležité faktúry, na základe ktorých Vám správne nastavíme systém pre čo najvyššiu úsporu a najrýchlejšiu návratnosť investície.

Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu vrátane energetických ziskov fotovoltaickej elektrárne na mieru.

Aby sme v ponuke navrhli stabilný a pre Vás najvhodnejší systém, vyplňte prosím všetky údaje čo najpresnejšie. Všetky povinné položky sú pre nadimenzovanie stabilného systému veľmi dôležité.

Meno, Priezvisko alebo Názov firmy
Miesto inštalácie ( GPS alebo presná adresa )
Email ( svoj email zadajte do oboch koloniek )
Telefónne císlo
Povrchová úprava
Typ krytiny
Sklon strechy
Orientácia strechy na svetovú stranu
Rozmer strechy šírka x dlžka ( metre )
Distribúcia energie
Približná rocná spotreba objektu v kWh
Približné obdobie inštalácie systému
Doplnujúci popis k ponuke
Ostať informovaný o novinkách
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely celý dokument