Štátna dotácia - projekt Zelená domácnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Aké sú hlavné podmienky uplatnenia podpory?

Podmienkou uplatnenia podpory pre fotovoltaické zariadenia je aby boli zaradené v databáze ktorú zverejňuje SIEA na svojich stránkach.

Naša spoločnosť ponúka výlučne iba zariadenia, ktoré vyhovujú všetkým podmienkam SIEA a preto je možné na naše cenové kalkulácie uplatniť podporu.

Zo strany zákazníka je potrebné , aby bola inštalácia fotovoltaickej elektrárne realizovaná na objekte, ktorý je v katastri mesta/obce zapísaný ako Rodinný Dom. Podporu nie je možné uplatňovať na iné typy objektov, taktiež nie je možné uplatniť podporu na poľné, záhradné a iné plochy.

Akú maximálnu dotáciu Vám SIEA preplatí?

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome sú počítané na základe vzoru, ktorý SIEA zverejňuje na svojích stránkach:

  • Na inštalovaný výkon elektrárne je možné získať podporu maximálne 2550€ za výkon dosahujúci 2,5kWp, pokiaľ bude výkon presahujúci 2,5kWp do max 10kWp podpora bude stále rovnaká 2550€. K tomu v prípade hybridných a ostrovných inštalácií kde sú inštalované akumulátory je možné získať maximálnu podporu za akumuláciu energie do 5kWh až 900€.
  • Na Sieťovú elektráreň ( FV moduly + Menič ) pozostávajúcu z 10 modulov o celkovom výkone 2,5kWp je možné uplatniť dotáciu 2550€
  • Na hybridnú elektráreň spolu s akumulátormi Vám SIEA dokáže preplatiť až 3450€ ( inštalovaný výkon 2,5kWp + 5kWh akumulácia.)

Aké sú kroky na realizáciu FV elektrárne s využitím dotácie?

Ak ste si istý že Vás naša cenová ponuka naozaj zaujala a máte seriózny záujem o jej realizáciu, je potrebné aby ste nás s stým oboznámili emailom na: objednavky@esolar.sk, alebo telefonicky na č.: +421 911 316 241.

Následne Vám naši pracovníci poskytnú odborné inštrukcie/kroky ktoré sú potrebné k zaregistrovaniu poukážky s vyčíslenou sumou dotácie k aktuálnej ponuke od Nás.