Predpríprava v Novostavbách

Na tejto stránke sa dozviete všetky potrebné ( dôležité ) informácie ohľadom predprípravy zvodu kabeláže, určenia miesta inštalácie elektronických zariadení v novostavbe.

Zákazníci potrebujú najčastejšie vedieť, ako správne spraviť predprípravu v novostavbách. Na základe našich skúsenosti Vám veľmi radi poradíme.

1) strešná krytina a trasa kábla

 • Typ strešnej krytiny pre nás nehrá žiaden problém. V rámci predprípravy je dôležité aby strešná krytina mala možnosť prechodu na kábel. Ideálny príklad je v prípade škridlovej krytiny prechodová škridla (vetracia škrídla). V prípade plechovej krytiny je dobré oboznámiť klampiarov aby pripravili káblový prechod v mieste, ktoré bude pokryté panelmi. Prechod musí byť dostatočne široký aby cezeň prešla flexibilná chránička o min. priemere 32mm.
 • V prípade rovných striech odporúčame spraviť káblový prechod pomocou vypustených priechodiek o stúpačiek s kolienkom na konci.
 • Následná je trasa kábla. Kábel sa zvádza priamo zo strechy bez prerušenia do technickej miestnosti. Viac o tech. miestnosti sa dočítate v ďalšom bode. V novostavbách sa najčastejšie kábel zvádza stúpačkami alebo vo flexibilnej rúrke pod interiérovou fasádou (pod omietkou).

2) technická miestnosť ( strojovňa )

 • Strojovňa je nevyhnutnou miestnosťou v takmer každom novom alebo starom rodinnom dome. Do strojovne sa najčastejšie inštalujú zariadenia ako PEC, tepelné čerpadlo, bojler, regulácia tepla atď. Preto v prípade fotovoltaického systému je potrebné rátať aj stým že naši technici Vám tam nainštalujú elektronické zariadenia. Zariadenia budú umiestnené na stene v interiéri.
 • Prepojenie technickej miestnosti so strechou je nevyhnutnosťou. Fotovoltaické káble sú zvádzané priamo zo strechy do tech. miestnosti do podružného rozvádzača v ktorom sú umiestnené dôležité istiace prvky ako: bleskopoistka (prepäťová ochrana) a poistkový odpojovač, ktorým môže zákazník vypnúť fotovoltaické panely, aby neprenášali elektrickú energiu do ďalšieho zariadenia, meniča napätia.
 • Na poslednom obrázku si môžete všimnúť obrázok z našej inštalácie, kde je v interiéri technickej miestnosti umiestnený menič napätia spolu s rozvádzačom.
 • Ku meniču napätia (v tech. miestnosti) musí byť vyvedená chránička z domového rozvádzača o priemere 32mm. Pokiaľ by bola tech. miestnosť od domového rozvádzača ďaleko, tak je ideálne z domového rozvádzača natiahnuť kábel CYKY 5x4mm.

3) domový rozvádzač

 • Pokiaľ vo svojej novostavbe ešte iba zamýšľate ťahať elektrinu, je dobré aby ste vo svojom domovom rozvádzači vyčlenili minimálne priestor na 24modulov. Táto predpríprava je dôležitá pre náš najčastešie inštalovaný systém typu ON-Grid.
 • V domovom rozvádzači sa musí nachádzať hlavný istič, pred ktorý umiestnime podružný elektromer.
 • V domovom rozvádzači sa musí nachádzať zvlášť istič pre špirálu v bojleri (ohrievači vody).

Umiestnenie batérií v prípade Hybridného alebo Ostrovného systému

Náš typ:

 • Batérie produkujú minimálne množstvo výparov. Tieto výpary vznikajú pri nabíjaní alebo prudkom vybíjaní. Miestnosť kde budú batérie umiestnené by mala byť vybavená vetracím otvorom do vonka ( stačí klasická ventilátorová šachta ktorou by boli odsávané / odvetrávané výpary. Čím je kapacita akumulátorov vyššia tým je viac výparov.
 • Ideálna skladovacia teplota batérií je 20°C, rozmedzie od 11°C do 25°C.
 • V prípade inštalácie na záhradných chatkách, je potrebné pod batérie dať izoláciu ( polystyrén min 1cm hrúbka ).