Životné prostredie a naša podpora

Naším cieľom je podporovať obnoviteľné zroje energie za účelom zlepšovania kvality života na tejto planéte.

Sme taktiež aj podporovateľom rôznych iných aktivít, ktoré napomáhajú udržiavať náš život na planéte v dobrých podmienkach a stále ich zlepšovať ako aj napravovať.

Odvodňovanie pevnín

V Aguste 2016 sme sa stali reklamným podporovateľom projektu „Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena“ z produkcie a štúdie autora Štefana Vaľa.

Po vzájomnej dohode sme si dovolili na náš web umiestníť video dokument, ktorý si môžte prehrať nižšie pod týmto textom.

Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena | Štefan Vaľo | ocenené festivalom Agrofilm 2015

Tak, ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba, tak jej dokážeme aj pomôcť. Musíme za sebou začať ,,upratovať'', napr. približovacie cesty po ťažbe guľatiny, ktoré už aj tak nepoužijeme, lebo voda ich zeroduje na kameň. My si spravíme do lesa nové a nové cesty, ktoré voda opäť zeroduje na kameň. Pôdu, ktorú voda so sebou odnesie, tam nikdy nevrátime. Upratovať by sme mali aj na poľnohospodárskej pôde, pretože aj tú v dôsledku minimalizácie nákladov hutníme. Zhutnená zem nevpustí dažďovú vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí.