Ostrovné systémy ( chaty, karavany, rod.domy )

Ostrovný systém je kompletné fotovoltaické zariadenie, pozostávajúce z fotovoltaických modulov, batérií a ostatných zariadení, ktoré vyrába elektrickú energiu na miestach kde nie je prípojka k elektrickej distribučnej sieti.

Elektrická energia na miestach bez dostupností inžinierskych sietí už nie je záležitosť elektrocentrál alebo predražených projektov elektrických vedení. Fotovoltaická energia v niektorých prípadoch aj s kombináciou veternej energie je perfektnou možnosťou ako vyrábať elektrickú energiu ekologicky a jednoducho za pomocí dostupných neobmedzených zdrojov našej planéty.

Všetky podrobné informácie o tomto type elektrárne nájdete na tejto podstránke.

Nemáte možnosť pripojenia k elektrickej sieti?

Nemáte možnosť pripojenia k elektrickej sieti?

Ilustrácia toho ako pracuje bežná jednoduchá fotovoltaická ostrovná elektráreň.

Máme pre Vás riešenie. Už niekoľko rokov sa zaoberáme skladaním fotovoltaických ostrovných elektrárni na mieru pre našich zákazníkov. Vytvorili sme mnoho projektov na rôznych miestach dostupných alebo ťažko dostupných u nás v Slovenskej republike. Naše ostrovné elektrárne napájajú veľké množstvo zariadení či už v automatizovaných zariadeniach ako sú vysielače, vodárenské čerpadlá alebo záhradné rekreačné chaty kde vyrábajú elektrickú energiu pre bežných ľudí.

História až po dneskajšok

Pre niekoľkými rokmi sa v odľahlých miestach do popredia dostávali elektro-centrály, ktoré vyrábali elektrickú energiu 230VAC pre rekreačné chaty. Ľudia túto energiu využívali na napájanie rôznych spotrebičov ako sú čerpadlá, osvetlenie, rádio, TV, záhradkárske náradie a iné... Tieto elektro-centrály boli a aj sú veľmi hlučné počas ich zapnutia a neobmedzene si na to pýtajú aj dolievať pohonné hmoty ako je benzín či vo väčších prípadoch aj diesel.

Nový trend prišiel až nedávno, kedy nastúpila doba fotovoltaických panelov. Ľudia hľadali mnoho spôsobov ako dodávať elektrickú energiu na odľahlých miestach bez toho aby museli stále dolievať do zariadení palivo alebo nosiť novo nabité batérie do meničov na striedačku.

Ľudia zistili že obnoviteľné zdroje ako slnečná energia alebo vietor sú v podstate zadarmo, jediné čo treba je ich zachytiť a uskladniť. Tak prišli fotovoltaické ostrovné systémy spolu s veternými ostrovnými systémami.
Naša spoločnosť takto doslova začala svoj biznis na stavaní kompletných fotovoltaických a veterných elektrárni na klasických rekreačných chatách tak, aby výstupom celého systému bola bežná zásuvka 230VAC.

Rekreačné chaty – Ako sa dimenzuje systém?

Systém na rekreačnú chatu je dimenzovaný na základe parametrov od zákazníka. Zákazník by mal pred realizáciou ostrovného systému na svoju chatu rátať s tým že cena systému sa odvíja od toho či systém chatu napája rekreačne 2 -3 krát do týždňa alebo každý jeden deň. Čím viac má systém plnohodnotne napájať spotrebiče, ktoré zákazník požaduje tým musí systém byť viac nadimenzovaní proti výpadkom a nedostatkom energie.

Menovitý výkon zariadení

 • Pokiaľ sa jedna o klasickú chatu ktorá je napájaná najviac len v letnom a menej jarnom, jesennom a najmenej v zimnom období, a len 2-3 krát do týždňa, tak náklady budú podstatne nižšie.
 • Pred stavbou systému musíme vedieť či budú v chate napájané indukčné elektrospotrebiče ako ( čerpadlo, chladnička, poprípade rýchlo varná kanvica ), tieto indukčné typy spotrebičov potrebujú na svoj bezproblémový chod čo najčistejší sínus 50hz, ktorý lacnejšie typy spotrebičov nedokážu nasimulovať, preto pre používanie týchto zariadení musíme zákazníkovi odporučiť kvalitnejšie zariadenia simulujúce čistejšiu sínusoidu aby nenastali problémy s ich napájaním.
 • Menovité výkony všetkých zariadení je potrebné spočítať. Toho je dôležitý faktor, na základe ktorého zákazníkovi nadimenzujeme maximálny výkon meniča napätia. Je treba spočítať menovité výkony všetkých spotrebičov ( vo Wattoch ), dokopy. Vyjde nám konečné číslo ( špičkový menovitý odber ), uvedieme na príklade nižšie:

Žiarovka 5ks po 10W = 50W + Televízor 40W + Čerpadlo 700W = spolu 50 + 40 +700 = 790W

 • Výsledok vypovedá o tom že 790W je maximálny špičkový odber chaty v prípade že všetko zapnete na krátku chvíľu dokopy, takto vieme povedať že potrebujeme menič ktorý to utiahne, teda zákazníkovi odporučíme menič s výkonom 1000W. No keďže zákazník spomína napájanie čerpadla o výkone 700W, je potrebné aby bol menič kvalitnejší so simulovaním čo najčistejšej sínusoidy.

Denná spotreba

Je to dôležitý faktor, ktorý nám napovedá z koľkých fotovoltaických modulov sa bude systém skladať. Dennú spotrebu vieme vypočítať na základe návštevnosti chaty a približného popisu používania spotrebičov.
Preto od každého zákazníka požadujeme nasledovné:

 1. Zistiť menovité výkony všetkých spotrebičov, ktoré bude v chate / objekte napájať
 2. Popísať čo najviac presnejšie používanie jednotlivých spotrebičov ( pripravili sme pre Vás excelový dokument na stiahnutie pred týmto textom, kde popíšete jednotlivé menovité výkony a časy používania spotrebičov )
 3. Návštevnosť chaty podľa jednotlivých ročných období
 4. Návštevnosť chaty na základe jednotlivých týždňov ( príklad: cca 1.-2 do týždňa )
 • UPOZORNENIE! Každý fotovoltaický systém si vyžaduje presné nadimenzovanie. Je to veľmi dôležitý krok predtým ako sa elektráreň skompletizujem. Správnym nadimenzovaním systému sa vyhnete častým výpadkom energie a zároveň predídete skráteniu životnosti akumulátorov ( batérií ), ich životnosť sa skracuje častým vybíjaním do hĺbky z dôvodu nedostatku energie z fotovoltaických panelov alebo iného ext. zdroja. Správnym nadimenzovaním fotovoltaického poľa predídete nedostatku energie a predĺžite tak životnosť akumulátorov. Pomôžeme Vám správne nastaviť systém podľa vašich potrieb tak, aby ste boli spokojný.

Čo je potrebné zabezpečiť pred inštaláciou?

 • Pred inštaláciou na rodinnú chatu je potrebné správne navrhnúť položenie panelov na vhodnú stranu strechy, ktorá je počas roka najviac osvetlená slnečným žiarením.
 • Zákazník musí byť pri inštalácií systému osobne dostupný, ak to nie je možné musí byť na mieste inštalácie minimálne poverená osoba, ktorá vie presne vysvetliť nášmu tímu požiadavky investora.
 • Výstupom nášho systému je zásuvka na 230V. Každou inštaláciou musíme systém uzemniť na existujúcu zem v mieste / objekte inštalácie. Pokiaľ v mieste / objekte inštalácie nie je hlavné uzemnenie, je potrebné aby sme o tom boli informovaný ešte pred vypracovaním cenovej ponuky, nakoľko uzemnenie bude potrebne pred zapnutím systém mať hotové. Dodatočne za príplatok ho naša firma vie zrealizovať.
 • Zákazník musí mať jasnú predstavu kadiaľ pôjde zvod kábla pokiaľ sa jedná o budovu / chatu. Zvod kábla musí ísť v budovách protipožiarnou chráničkou ( husí krk ), ten dodávame v rámci elektroinštalačného materiálu. Zvod kábla by mal byť realizovaný čo najkratšou cestou od panelov do miestnosti kde budú inštalované zariadenia z dôvodu čo najmenších strát v jednosmernom vedení.
 • Pokiaľ má zákazník záujem, zvod kábla v podobe predvŕtania dier cez fasádu alebo strechu nám môže zabezpečiť vopred nakoľko našou štandardnou dodávkou je riešenie zvodu kábla po fasáde a cestou najmenšieho zdržania pri inštalácií ak sa nedá inak.

Možnosť pripojenia externého zdroja ( elektroagregát / centrála, sieť )

Pokiaľ máte záujem Vás ostrovný systém dopĺňať o energiu z externého zdroja, je potrebné aby ste to uviedli pre vytváraním cenovej ponuky alebo pred návrhom fotovoltaického systému.

 • V tomto prípade Vám vieme do systému zakomponovať tzv. hybridný menič napätia, ktorý má v sebe vlastnú nabíjačku zo sieťového AC napätia na DC napätie.
 • Tieto hybridné meniče napätia ponúkame len vo variantoch s čistým sínusovým výstupom ( drahšie oproti modifikovaným sínusom ). V ponuke máme dve značky týchto meničov ( CNBOU a Victron Energy ).
 • Čo sa týka Vášho externého zdroja, ktorý budete pripájať do hybridného meniča, musí spĺňať určité normy, na základe ktorých dokáže s nabíjačom v meniči spolupracovať bez tech. problémov. Zákazník sa musí ubezpečiť, či je jeho externý zdroj ako napríklad centrála v súlade s normami 230V AC 50hz bez výkyvov v sínusoide alebo napätí. Pokiaľ sa jedná o elektrocentrálu, ktorá je „stará“ a nie ste si istý či je vhodná na napájanie nabíjača, dajte nám o tejto skutočnosti dostatočne vopred vedieť aby sme ju otestovali alebo Vám navrhli iné vhodné riešenie.
 • Pokiaľ sa ostrovný systém má inštalovať na mobilné zariadenie ako je karavan alebo loď, jednoznačne odporúčame inštaláciu hybridného meniča napätia, nakoľko tieto dopravné prostriedky majú obmedzenú plochu inštalácie fotovoltaických panelov, ktoré pri nadmiernych spotrebách nemusia dostatočne pokrývať energetickú spotrebu, preto je také systémy potrebné pri príležitosti ( zastávke v kempe alebo prístave ) pripojiť k sieti a dobiť batérie doplna aby sa ich životnosť dokázala zachovať čo najdlhšia.

Napájanie vysielačov / pokrývačov alebo iných staníc

Ako spoločnosť máme za sebou realizáciu ostrovných systémov, ktoré napájajú kontinuálnu dennú spotrebu rôznych zariadení počas celého roka.

Medzi našimi referenciami figurujú zákazníci ako Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. alebo internetový poskytovateľ SITY NET.

Spotreba zariadení je dôležitý faktor!

 • Veľmi dôležitý faktor pri napájaní týchto staníc, je nájsť spotrebiče s čo najmenšou spotrebou aká je možná, pretože tento faktor dokáže ušetriť nemalé vstupné náklady na realizáciu ostrovu.
 • Pre príklad uvedieme dimenzovanie napájania pokrývača internetu, ktorého kontinuálna spotreba je 25W. Pre nastavenie takéhoto systému vychádzame z globálnej štatistickej mapy na presnú polohu umiestnenia vysielača, aby sme zistili, aký počet panelov dokáže takúto spotrebu utiahnuť počas celého roka. Len pre príklad na Orave je pre napájanie 25W celoročne (denná spotreba 0,6kWh) potrebný výkon fotovoltaického poľa minimálne 1040Wp čo činí 4ks Fotovoltaických modulov a minimálne 2ks AGM batérií o kapacite 180Ah/12V ks.

Kde si môžem dať vypracovať cenovú ponuku?

Cenovú ponuku si môžete vypracovať na našej stránke, stačí kliknúť na odkaz ( tlačitko ) umiestnené pod týmto textom. Po presmerovaní na formulár je potrebné vypísať všetky dôležité položky označené červenou hviezdičkou a naša spoločnosť Vám vypracuje kompletnú energetickú ziskovosť vrátane cenovej ponuky celej dodávky vrátane montáže na kúč.