Čo je potrebné pred realizáciou?

Nadimenzovanie fotovoltaickej elektrárne je veľmi dôležitý krok, ktorý je potrebné zveriť do rúk odborníkom ako sme my. Aby bola Vaša elektráreň užitočná z ekonomickej a technickej stránky je potrebné aby jej výkon bol primeraný k celoročnej energetickej spotrebe domácnosti.

Neodborné dimenzovanie elektrárne môže spôsobovať vysoké energetické prebytky do DS v čase nespotreby, čomu sa jednotlivé DS chcú vyhnúť, daná situácia taktiež neprospieva domácnostiam k návratnosti investície.

Radi Vám preto s dimenzovaním pomôžeme pri vypracovaní cenovej ponuky ku ktorémukoľvek typu systému ( ON-Grid, ohrev vody, Hybrid, OFF-Grid).

Sieťová elektráreň ( ON-Grid )

Tento typ elektrárne je najpopulárnejší vzhľadom k nízkym investičným nákladom na realizáciu a následne vzhľadom ku jeho krátkej finančnej návratnosti, pokiaľ je domácnosť schopná vyrábanú energiu z vysokej časti spotrebovať.

 • Elektráreň neobsahuje akumulátory a to je práve to čo ju robí úplne bez údržbovou. Elektrická energia sa vyrába priamo vo fotovoltaických paneloch na streche a následne sa zvádza jednosmernými káblami cez istenie a bleskovú ochranu do tzv. striedača ( menič napätia ), ktorý jednosmerný prúd premieňa na striedavé napätie 230VAC, ktoré je v zásuvkách.
 • V tom istom momente ako sa energia vyrába tak preteká do všetkých troch fáz v rodinnom dome. Aby efektivita využitia energie bola v priebehu roku čo najvyššia je potrebné aby bola prevažná väčšina energie spotrebovaná počas jej výroby.
 • Plánovanie spotreby v domácnosti pri ON-Grid-ovom systéme je veľmi dôležité. Pokiaľ má domácnosť malú ročná spotrebu ( 1000 – 3300 ) kWh, je potrebné aby správne rozložila spotrebu v priebehu dňa, kedy fotovoltaika vyrába energiu. Príklad: ohrev vody v el. bojlery od rána, následne po nahriatí keď je rodina doma priebežné plánovanie iných spotrebičov ( nikdy nie všetky naraz ), nie je to za chybu ale pokiaľ na hodinu zapnete 5 spotrebičov po 1kW menovitom výkone a vaša elektráreň v priebehu ich chodu bude vyrábať 2kW, tak výsledkom 5kW spotreby bude pokrytie len 2kW, ďalšie 3 kW budú brané z distribučnej siete. Preto je priebežné spúšťanie spotrebičov dôležité, aby bola energia využívaná dôkladne bez čo najmenších dodávok z DS.

Pokiaľ spotreba domácnosti z dlhodobého hľadiska je a bude vždy vo večerných hodinách najvyššia, tak odporúčame realizáciu „ohrevu vody fotovoltaikou“ alebo „hybridnej elektrárne“ s akumulátormi.

Fotovoltaický ohrev vody

V prípade že domácnosť nevyužíva z prevažnej časti elektrickú energiu počas dňa, je rozumné postaviť elektráreň na prioritnom ohreve vody.

 • Maximálne využitie tohto typu systému spočíva v akumulácií elektrickej energie do vody vo forme tepla. Studená voda sa od rána nahrieva po maximálnu nastavenú hranicu, ktorú si zvolí majiteľ systému na bojlery. Počas dňa je tak všetka vyrobená el. energia premenená na tepelnú energiu a akumulovaná vo vode. Po príchode domov môžu obyvatelia domu využívať zadarmo ohriatu alebo predohriatu vodu.
 • Tento typ systému sa dá kombinovať aj s externým zdrojom tepla ako je napríklad ústredné kúrenie plynové, na pevné palivo atď
 • Fotovoltaika môže slúžiť ako zdroj na predohrev alebo dohrev vody.

Výhodou fotovoltaického ohrevu vody oproti klasickému kolektorovému ohrevu sú:

 • Takmer nulové energetické straty medzi strechou a bojlerom. Nakoľko je fotovoltaika postavená na elektrickej energii nikde nedochádza k žiadnym tepelným stratám alebo únikom tepla.
 • Úplná bezúdržbovosť systému, systémové zapojenie je oproti kolektorovému jednoduché, neobsahuje žiadne prietokové čerpadlá, nemusíte meniť žiadnu kvapalinu nakoľko energia ide zo strechy cez elektrické káble.
 • Dlhá životnosť, záruka na fotovoltaické moduly na výkon je 25rokov ( dôverná záruka od nemeckej spoločnosti IBC )

Hybridný fotovoltaický systém ( Panely – Sieť – Akumulátory )

Tento systém je vhodný pre domácnosti, ktorých spotreba energie je počas dňa, kedy panely vyrábajú energiu, nerovnomerná. Čo to znamená, vysvetlíme nižšie:

Ak počas celého dňa nie ste doma a máte na streche fotovoltaickú elektráreň ktorá nie je hybridná a neobsahujem batérie, v tom čase ako panely vyrábajú energiu nie je vo vašom dome žiadny zapnutý spotrebič, čo by vyrobenú energiu spotreboval, všetka vyrobená energia Vám utečie neodplatne do distribučnej siete. To Vám domácnosti bude na škodu. Nakoľko keď sa večer vrátite (keď už slnko nesvieti) do domácnosti a pozapínate spotrebiče, tak už nebude možnosť v danom momente spotrebovať energiu z panelov, nakoľko fotovoltaika vyrába energiu iba cez deň keď svieti slnko. Odovzdanú energiu si už večer z distribučnej siete späť vziať formou zápočtu-odpočtu nemôžete, nakoľko v SR to nie je možné.

Preto existujú pre Vás dve najvhodnejšie voľby, ako energiu nepustiť vo vašej neprítomnosti do distribučnej siete zadarmo, ale uskladniť si ju u seba v domácnosti.

Tie možností sú:

 • Hybridný systém s batériami
 • Fotovoltaický ohrev vody (popis systému je na tejto stránke)

Hybridný systém Vám zabezpečí uskladnenie prebytočnej energie v batériách. Za uskladnenie 5kWh energie v batériách taktiež dostanete od štátu bonus 900€ v rámci projektu zelenadomacnostiam.

Uskladnenú energiu môžete vo večerných hodinách využívať vo svojich spotrebičoch v domácnosti. No veľký pozor je potrebné dávať na to koľko kWh budete schopný do batérií reálne aj uskladniť. Aby systém správne pracoval dlhé roky, je potrebné zveriť dimenzovanie Vášho systému do rúk odborníkov ako sme my. Máme v realizácií týchto typov systémov dlhoročné skúsenosti.

V realizácií týchto systémov používame výlučne zvučne značky zariadení ako sú VictronEnergy, Megalight, IBC a iné.
Hybridný systém ktorý inštalujeme je vo svojej podstate niečo ako ostrovný (OFF-Grid) systém.

Celá logika systému spočíva v striedači ktorý používame. Ten sám dokonale riadi celý proces premeny slnečnej energie a jej akumuláciou s výstupnou spotrebou v domácnosti na základe inteligentných algoritmov.