Ako prebieha výstavba novej elektrárne?

Naša spoločnosť dbá na správne nadimenzovanie elektrárne pred jej inštaláciou. Náš tím pracovníkov zisťuje so zákazníkmi ich energetickú spotrebu domácnosti v priebehu celého roka a predpoklad spotreby do budúcnosti ( 5 – 10 rokov ).

Je potrebné poznať Vašu spotrebu energie

Po získaní dát o spotrebe zákazníkom navrhneme vhodné riešenie.

  • Nadimenzujeme špičkový výkon elektrárne tak, aby v domácnosti nedochádzalo k energetickým prebytkom z fotovoltaiky do distribučnej siete.
  • Po záujme zákazníka vypracujeme dokumenty potrebné pre prihlásenie elektrárne do siete len v prípade ON-Grid systémov.
  • Následne so zákazníkom podpíšeme zmluvu o dielo a pošleme zálohovú faktúru k úhrade.
  • Po obdŕžaní platby pripravíme všetky potrebné zariadenia na sklad a dohodneme si spoločný termín inštalácie.
  • Po úspešnej inštalácií zákazník dofinancuje dlžnú čiastku za elektráreň a my mu pripravíme ďalšie podklady pre oznámenie uvedenia elektrárne do prevádzky ( iba v prípade ON-Grid systémov ).

Následne zákazník používa našu elektráreň a tým šetrí svoje celkové ročne energetické náklady za elektrinu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@esolar.sk alebo tel.: číslo +421 911 316 241.