Často kladené otázky / rýchla podpora

Najčastejšie kladené otázky ohľadom fotovoltaických systémov

Dotácie ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

 • Kto má nárok na dotáciu?
  Nárok na dotáciu ma fyzická osoba ( nepodnikateľ ), ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti so zápisom v katastri obce ako Rodinný doma, alebo Rozostavaný rodinný dom.
 • Aká je šanca že získam dotáciu?
  Šanca na získanie dotácií pri spustení kola nie je veľká. Uprednostnený typ fotovoltaického systému je hybridný systém s batériami. Ostatné typy systémov ako ON-Grid ( bez batérií ), alebo ohrev vody fotovoltaikou ( bez batérií ) majú malú prioritu v registrácií.
 • Prečo niektoré firmy montujú fotovoltaiku \"s dotáciou\" aj keď nemajú poukážku?
  Jedná sa o porušovanie podmienok ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM, tieto firmy riskujú stratu certifikátu na inštaláciu a zákazník riskuje transparentný nákup takejto elektrárne s tým že dotácia mu nebude možno vôbec zaregistrovaná.
 • Koľko financií môžem dostať z dotácií?
  Na fotovoltaiku je možné získať najviac 3450€, rozpis: ( 2,5kWp – 2550€, batérie 5kWh – 900€ ).
 • Kedy sa dá vybaviť dotácia?
  Slovenská inovačná agentúra ( ďalej len SIEA ) vyhlásuje dátumy kedy je možné zaregistrovať žiadosť o dotáciu vo forme poukážky na svojej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Termíny sa vyhlásujú pribžne každé 3 až 4 mesiace v závislosti ako to ustanový SIEA.
 • Kedy sa dá vybaviť dotácia?
  Slovenská inovačná agentúra ( ďalej len SIEA ) vyhlasuje dátumy kedy je možné zaregistrovať žiadosť o dotáciu vo forme poukážky na svojej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Termíny sa vyhlasujú približne každé 3 až 4 mesiace v závislosti ako to ustanoví SIEA.
 • Kto mi vybaví dotáciu?
  Registráciu poukážky s vyčíslenou finančnou podporou si môžete vykonať aj sám ( odporúčame ) na základe postupu, ktorý uvádzame na našich stránkach ( sekcia menu, štátna dotácia ), alebo zveriť registráciu do rúk nám ( potrebné prezistiť naše kapacity ). Finančné prostriedky určené na ďalšie obdobie sa dokážu veľmi rýchlo vyčerpať, niekedy aj behom 2 až 3 minút. Preto je lepšie spoľahnúť sa sám na seba a byť rýchly v registrácií.

Inštalácia novej elektrárne