Naše realizácie / referencie

Máte záujem byť medzi našimi úspešne realizovanými projektmi? Tak neváhajte a napíšte nám že máte záujem o našu cenovú kalkuláciu a po zrealizovaní Vás umiestnime do tento stránky ako spokojného zákazníka.

2,56kWp Hybridný systém s 24kWh Batériami Habovka

2,56kWp Hybridný systém s 24kWh Batériami Habovka

Zákazníkovi sme nainštalovali 2,56kWp elektráreň ( 9 x 285Wp ) panely od spoločnosti IBC Solar AG.

1 fázový systém mu poháňa vysokokvalitný frekvenčný menič EasySolar 5000VA od spol. Victron Energy.

Inštalovaná kapacita batérií je 24kWh, reálne využívaná je iba polovica a o 12kWh. Celková kapacita 24kWh je využitá iba v prípade výpadku distribučnej siete. Výrobca batérií je kanadská spol. Rolls.