ON-Grid – Sieťová elektráreň

Jedná sa o najčastejšie inštalovanú fotovoltaickú elektráreň, ktorá sa inštaluje na rodinné domy alebo výrobne haly, kde je najväčší predpoklad spotreby energie.

Všetky podrobné informácie o tomto type elektrárne nájdete na tejto podstránke.

Stručný popis so schémou ON-Grid systému

Stručný popis so schémou ON-Grid systému

Táto elektráreň vyrába elektrickú energiu bez toho aby ju uskladňovala do batérií, to znamená že batérie neobsahuje vďaka čomu je aj cenovo najdostupnejším systémom pre koncového zákazníka, ktorý naša spoločnosť realizuje.

Požiadavky pre inštaláciu ON-Grid elektrárne

Všetky dôležité kroky ktoré je potrebné zabezpečiť pred realizáciou fotovoltaického ON-Grid systému.

 • Potrebné je kladné stanovisko distribúcie ( ďalej len DS ) energie ( ZSE, SSE, VSE ). Distribúcia musí o takejto inštalácii vedieť, pretože elektráreň je priamo spojená s DS. Každý prebytok energie z tejto elektrárne smeruje do DS. DS po úspešnom nainštalovaní elektrárne požaduje oznámenie o uvedení diela do prevádzky, a následne technici DS vymenia koncovému zákazníkovi merač ( hodiny ), ktorý meria obojsmerný tok energie ( do DS a z DS ). V prípade záujmu o našu cenovú ponukuVám žiadosť pre DS pošleme emailom už pred vypísanú.
 • Majiteľ ( prevádzkovateľ ) ON-Grid elektrárne v prípade že sa jedná o fyzickú osobu nesmie prekročiť maximálny výkon elektrárne do 10kW, nakoľko tento typ elektrárne fyzickej osobe je povolený inštalovať ako malý fotovoltaický zdroj do 10kW.
 • Spotreba el. energie domácnosti by mala byť vždy vyššia ako maximálna výroba energie elektrárne za 1 rok. Naša spoločnosť Vám preto správne nadimenzuje takúto elektráreň tak, aby produkovala čo najmenej prebytkov do DS.

Čo všetko je súčasťou dodávky ON-Grid elektrárne?

Naša spoločnosť realizuje kompletné zapojenie fotovoltaickej ON-Grid elektrárne na kľúč s možnosťou vybavenia dotácií projektu zelená domácnostiam pre fyzické osoby.

 • Fotovoltaické panely a potrebná konštrukcia na strechu zákazníka
 • Kompletná elektroinštalácia DC a AC strany ( káble, istenia, konektory, chráničky... )
 • Sieťový menič napätia podľa nadimenzovaného výkonu elektrárne
 • Revízna správa v rámci jednopólovej schémy ( dodáva sa vždy do najneskôr 4 týždňov od inštalácie )
 • Montáž panelov, zvod kábla k meniču, elektroinštalačné prepojenia.
 • Doprava podľa počtu km k zákazníkovi
 • Pomoc s vybavením žiadosti a oznámení do DS
 • Pomoc s vybavením dotácie “zelená domácnostiam“ pre fyzické osoby

Výhody

 • Vysoká energetická a finančná úspora v prípade rodinných domov, kde spotreba presahuje viac ako 2 mWh/ročne.
 • Znižuje náklady za elektrickú energiu, menšie preddavky po ročných zúčtovaniach v DS.
 • Cenovo najdostupnejšie riešenie na Slovenskom trhu.
 • Jednoduchá inštalácia v porovnaní s inými systémami.
 • Prehľadná inštalácia.
 • Možnosť monitorovania systému na diaľku ( doobjednanie monitorovacej služby ).
 • Možnosť monitorovania systému na mieste ( display na meniči napätia ).
 • Malé straty, neobsahuje regulácia ani batérie a spätné premieňania DC a AC.
 • Vhodná pre domácnosti alebo výrobné haly s vysokou dennou spotrebou.
 • Možnosť využitia štátnej dotácie z projektu zelená domácnostiam pre inštalácie na rodinné domy fyzickým osobám.

Nevýhody

 • Elektráreň je úplne nefunkčná v prípade výpadkov v distribučnej sústave ( bezpečnostný dôvod ).
 • Neobsahuje akumulátory.
 • Nevhodná pre domácnosti s vyššou nočnou spotrebou.

Kde si môžem dať vypracovať cenovú ponuku?

Cenovú ponuku si môžete vypracovať na našej stránke, stačí kliknúť na odkaz ( tlačitko ) umiestnené pod týmto textom. Po presmerovaní na formulár je potrebné vypísať všetky dôležité položky označené červenou hviezdičkou a naša spoločnosť Vám vypracuje kompletnú energetickú ziskovosť vrátane cenovej ponuky celej dodávky vrátane montáže na kúč.