Ako získať poukážku na dotáciu?

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu.

V 2. kole, ktoré bolo vyhlásené 1. februára 2016, to sú 4 mesiace. V 1. kole je termín 6 mesiacov. Ak si svoj zámer po podaní žiadosti a potvrdení záujmu rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej poukážky.

Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.

Kde nájdete formulár pre žiadosť o poukážku?

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný z tejto stránky:

Kroky pri podávaní žiadosti:

  1. Registrácia miesta inštalácie
  2. Špecifikácia zariadenia
  3. Výpočet hodnoty poukážky
  4. Vlastníci nehnuteľnosti
  5. Potvrdenie splnenia podmienok
  6. Výzva na potvrdenie záujmu - Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdíte, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.
  7. Potvrdenie záujmu - Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého bude v krátkom čase poukážka so zmluvou vytlačená, podpísaná a odoslaná v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Preto odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať.
  8. Správa o zaslaní poukážky

Vzor vypísavania žiadosti

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budete do 24 hodín od potvrdenia záujmu o vydanie poukážky e-mailom informovaní, že vám bude zaslaná poukážka spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Žiadosti bolo možné podávať v 2. kole, ktoré bolo vyhlásené 1. februára 2016. Ďalšie kolo bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016. Skôr ako začnete žiadosť vypĺňať oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti.